zwroty

Informacje o zwrotach zakupionego towaru.

casino action code share online doubledown casino reward casino bitcoin visa card canada1. KLIENTOWI BĘDĄCEMU KONSUMENTEM (W ROZUMIENIU ART. 22 1 KODEKSU CYWILNEGO) PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, BEZ PODANIA PRZYCZYNY, W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA DOSTARCZENIA TOWARU DO KLIENTA. 2. ABY SKORZYSTAĆ Z POWYŻEJ OKREŚLONEGO PRAWA NALEŻY ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE NA PIŚMIE I WYSŁAĆ JE NA ADRES SKLEPU STACJONARNEGO BAZAR PRZY UL. CHORZOWSKA 7B, 40-101 KATOWICE. 3. KONSUMENT MA OBOWIĄZEK ZWRÓCIĆ TOWAR SPRZEDAWCY NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI LICZĄC OD DNIA WYSŁANIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY. 4. ZWRACANY TOWAR POWINIEN ZOSTAĆ OPAKOWANY W ODPOWIEDNI SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BRAK USZKODZEŃ W TRAKCIE TRANSPORTU. 5. KONSUMENT PONOSI KOSZTY ODESŁANIA TOWARU I NIE MOŻE ŻĄDAĆ ICH ZWROTU OD SPRZEDAWCY. 6. W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAWCA ZWRACA KONSUMENTOWI TAKŻE PONIESIONE KOSZTY ODESŁANIA TOWARU W KWOCIE ODPOWIADAJĄCEJ NAJTAŃSZEJ OPCJI DOSTAWY DOSTĘPNEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM. 7. SPRZEDAWCA MOŻE WSTRZYMAĆ SIĘ ZE ZWROTEM PŁATNOŚCI OTRZYMANEJ OD KONSUMENTA DO MOMENTU OTRZYMANIA TOWARU Z POWROTEM LUB DOSTARCZENIA PRZEZ KONSUMENTA DOWODU JEGO ODESŁANIA – WYBÓR ZALEŻY OD TEGO, KTÓRE ZDARZENIE NASTĄPI WCZEŚNIEJ. 8. ZWROT PŁATNOŚCI NASTĄPI PRZY UŻYCIU TAKIEGO SAMEGO SPOSOBU ZAPŁATY, JAKIEGO UŻYŁ KONSUMENT. 9. KONSUMENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI TOWARU BĘDĄCEJ WYNIKIEM KORZYSTANIA Z NIEGO W SPOSÓB WYKRACZAJĄCY POZA KONIECZNY DO JEGO SPRAWDZENIA ORAZ PRZYMIERZENIA.
1. SPRZEDAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KONSUMENTA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE (RĘKOJMIA). 2. SPRZEDAWCA WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI Z TYTUŁU WAD FIZYCZNYCH I PRAWNYCH. 3. JEŻELI TOWAR MA WADĘ, KONSUMENT MOŻE ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O ŻĄDANIU OBNIŻENIA CENY ALBO ODSTĄPIENIU OD UMOWY, CHYBA ŻE SPRZEDAWCA NIEZWŁOCZNIE I BEZ NADMIERNYCH NIEDOGODNOŚCI DLA KONSUMENTA WYMIENI WADLIWY TOWAR NA WOLNY OD WAD ALBO WADĘ USUNIE. JEŻELI JEDNAK TOWAR BYŁ JUŻ WYMIENIONY LUB NAPRAWIANY PRZEZ SPRZEDAWCĘ ALBO SPRZEDAWCA NIE UCZYNIŁ ZADOŚĆ OBOWIĄZKOWI WYMIANY TOWARU NA WOLNY OD WAD LUB USUNIĘCIA WADY, NIE PRZYSŁUGUJE SPRZEDAWCY PRAWO DO WYMIANY RZECZY LUB USUNIĘCIA WADY. 4. JEŻELI TOWAR SPRZEDANY MA WADĘ, KONSUMENT MOŻE RÓWNIEŻ ŻĄDAĆ JEGO WYMIANY NA WOLNY OD WAD ALBO USUNIĘCIA WADY. 5. KONSUMENT, MOŻE ZAMIAST ZAPROPONOWANEGO PRZEZ SPRZEDAWCĘ USUNIĘCIA WADY ŻĄDAĆ WYMIANY TOWARU NA WOLNY OD WAD ALBO ZAMIAST WYMIANY ŻĄDAĆ USUNIĘCIA WADY, CHYBA ŻE DOPROWADZENIE TOWARU DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ W SPOSÓB WYBRANY PRZEZ KONSUMENTA JEST NIEMOŻLIWE ALBO WYMAGAŁOBY NADMIERNYCH KOSZTÓW W PORÓWNANIU ZE SPOSOBEM PROPONOWANYM PRZEZ SPRZEDAWCĘ, PRZY CZYM PRZY OCENIE NADMIERNOŚCI KOSZTÓW UWZGLĘDNIA SIĘ WARTOŚĆ TOWARU WOLNEGO OD WAD, RODZAJ I ZNACZENIE STWIERDZONEJ WADY, A TAKŻE BIERZE SIĘ POD UWAGĘ NIEDOGODNOŚCI, NA JAKIE NARAŻAŁBY KONSUMENTA INNY SPOSÓB ZASPOKOJENIA. OBNIŻONA CENA POWINNA POZOSTAWAĆ W TAKIEJ PROPORCJI DO USTALONEJ PIERWOTNIE CENY, W JAKIEJ WARTOŚĆ TOWARU Z WADĄ POZOSTAJE DO WARTOŚCI TOWARU BEZ WADY. 6. KONSUMENT NIE MOŻE ODSTĄPIĆ OD UMOWY, JEŻELI WADA JEST NIEISTOTNA. 7. ZAWIADOMIENIA O WADZIE NALEŻY DOKONAĆ NA PIŚMIE I WYSŁAĆ JE NA ADRES UL. CHORZOWSKA 7B, 40-101 KATOWICE. 8. TOWAR WADLIWY NALEŻY ODESŁAĆ NA ADRES UL. CHORZOWSKA 7B, 40-101 KATOWICE. 9. SPRZEDAWCA USTOSUNKUJE SIĘ DO ŻĄDANIA KONSUMENTA NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI. ODPOWIEDŹ JEST WYSYŁANA NA PODANY PRZEZ KONSUMENTA ADRES KORESPOND