REGULAMIN SKLEPU WWW.BAZAROFFICIAL.COM

W JEGO TREŚCI ZNAJDZIESZ INFORMACJE DOTYCZĄCE:
1. KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO.
2. SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTĘPNE TOWARY.
3. WARUNKÓW PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWY.
4. ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY.
5. ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.
WŁAŚCICIELEM I PROWADZĄCYM SPRZEDAŻ W SKLEPIE INTERNETOWYM ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA STRONIE WWW.BAZARCONCEPTSTORE.PL JEST ARKADIUSZ DMITRUK WPISANY DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. DANE FIRMY: ARKADIUSZ DMITRUK UL. CIESZYŃSKA 361/40 43-384 JAWORZE NIP: 9372511888 REGON: 241549185 ADRES SKLEPU STACJONARNEGO, NA KTÓRY PROSIMY KIEROWAĆ KORESPONDENCJĘ ORAZ ZWROTY I WYMIANY: BAZAR ARKADIUSZ DMITRUK UL. CHORZOWSKA 7B 40-101 KATOWICE DANE KONTAKTOWE: TELEFON: 731996906 E-MAIL: INFO@BAZARCONCEPTSTORE.PL DANE BANKOWE: ING 43 1050 1070 1000 0092 1402 3906 ARKADIUSZ DMITRUK UL. CIESZYŃSKA 361/40 43-384 JAWORZE
1. MOŻNA SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA NA TOWARY DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ I 7 DNI W TYGODNIU. 2. ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM MOŻNA DOKONYWAĆ PO ZAREJESTROWANIU LUB BEZ KONIECZNOŚCI REJESTROWANIA SIĘ. 3. REJESTRACJA ODBYWA SIĘ PRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA DOSTĘPNEGO POD LINKIEM „KONTO”. DO PRZESŁANIA FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NIEZBĘDNE JEST PODANIE WSZYSTKICH PÓL OZNACZONYCH (*) ORAZ ZAAKCEPTOWANIE WARUNKÓW REGULAMINU. 4. W PRZYPADKU DOKONYWANIA ZAKUPÓW BEZ REJESTRACJI KONIECZNE JEST PODANIE WSZELKICH DANYCH NIEZBĘDNYCH DO ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA. 5. DOKONANIE ZAKUPÓW BEZ REJESTRACJI WYMAGA ZAAKCEPTOWANIA WARUNKÓW REGULAMINU.
1. W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NALEŻY DOKONAĆ NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: A) WEJŚĆ NA STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.BAZARCONCEPTSTORE.PL, B) WYBRAĆ INTERESUJĄCĄ NAS ZAKŁADKĘ: „UBRANIA” LUB „AKCESORIA” C) WYBRAĆ KONKRETNY TOWAR, D) OKREŚLIĆ JEGO ROZMIAR, E) KLIKNĄĆ PRZYCISK „DODAJ DO KOSZYKA”, F) W ZAKŁADCE „KOSZYK” WYBRAĆ SPOSÓB DOSTAWY ORAZ ZAPŁATY, G) KLIKNĄĆ PRZYCISK „ZAMAWIAM”, H) PODAĆ SWOJE DANE ALBO ZALOGOWAĆ SIĘ, I) POTWIERDZIĆ DOKONANE ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY, J) DOKONAĆ ZAPŁATY ZA ZAKUPIONY TOWAR. 2. UMOWĘ SPRZEDAŻY TRAKTUJE SIĘ JAKO ZAWARTĄ Z CHWILĄ OSTATECZNEGO POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA. 3. NA PODANY ADRES POCZTY E-MAIL WYSYŁANA JEST WIADOMOŚĆ ZAWIERAJĄCA POTWIERDZENIE ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA CO STANOWI POTWIERDZENIE ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SPRZEDAŻY. 4. TOWARY PROMOCYJNE SĄ DOSTĘPNE W OGRANICZONEJ ILOŚCI. PO ICH WYCZERPANIU OFERTA PROMOCYJNA WYGASA.
1. CENA TOWARU W SKLEPIE INTERNETOWYM JEST PODANA W ZŁOTYCH POLSKICH I ZAWIERA PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT). 2. KOSZTY WYSYŁKI SĄ DOLICZANE DO CENY TOWARU DODATKOWO I ZALEŻĄ OD WYBRANEJ FORMY DOSTAWY. 3. MOŻLIWE JEST DOKONANIE PŁATNOŚCI PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY SPRZEDAWCY PROWADZONY PRZEZ BANK ING POD NUMEREM: 43 1050 1070 1000 0092 1402 3906 4. CHWILĄ ZAPŁATY JEST MOMENT UZNANIA RACHUNKU BANKOWEGO SPRZEDAWCY.
1. DOSTAWA TOWARU ODBYWA SIĘ W SPOSÓB WYBRANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA W ZAKŁADCE „KOSZYK”. 2. PRZEKAZANIE TOWARU DO WYSYŁKI NASTĘPUJE W TERMINIE DO 3 DNI ROBOCZYCH OD ZAKSIĘGOWANIA WPŁATY NA RACHUNKU BANKOWYM SPRZEDAWCY. 3. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW DO KLIENTA) WYNOSI OD 1 DO 30 DNI ROBOCZYCH OD MOMENTU PRZEKAZANIA TOWARU DO WYSYŁKI. 4. JEŻELI ZAMÓWIENIE NIE MOŻE ZOSTAĆ ZREALIZOWANE W TERMINIE OKREŚLONYM W UST. 3 POWYŻEJ, SPRZEDAWCA NIEZWŁOCZNIE POWIADOMI KLIENTA O TYM FAKCIE. W TAKIM PRZYPADKU KLIENT MOŻE ODSTĄPIĆ OD ZAMÓWIENIA, A SPRZEDAWCA OTRZYMANĄ ZAPŁATĘ POWINIEN ZWRÓCIĆ KLIENTOWI. 5. MOŻLIWY JEST ODBIÓR OSOBISTY TOWARU W SKLEPIE STACJONARNYM ZNAJDUJĄCYM SIĘ PRZY ULICY CHORZOWSKIEJ 7B, 40-101 KATOWICE. 6. DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA DOŁĄCZONE JEST POTWIERDZENIE ZAKUPU (PARAGON FISKALNY LUB PO WCZEŚNIEJSZYCH USTALENIACH FAKTURA VAT).
1. KLIENTOWI BĘDĄCEMU KONSUMENTEM (W ROZUMIENIU ART. 22 1 KODEKSU CYWILNEGO) PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, BEZ PODANIA PRZYCZYNY, W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA DOSTARCZENIA TOWARU DO KLIENTA. 2. ABY SKORZYSTAĆ Z POWYŻEJ OKREŚLONEGO PRAWA NALEŻY ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE NA PIŚMIE I WYSŁAĆ JE NA ADRES SKLEPU STACJONARNEGO BAZAR PRZY UL. CHORZOWSKA 7B, 40-101 KATOWICE. 3. KONSUMENT MA OBOWIĄZEK ZWRÓCIĆ TOWAR SPRZEDAWCY NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI LICZĄC OD DNIA WYSŁANIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY. 4. ZWRACANY TOWAR POWINIEN ZOSTAĆ OPAKOWANY W ODPOWIEDNI SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BRAK USZKODZEŃ W TRAKCIE TRANSPORTU. 5. KONSUMENT PONOSI KOSZTY ODESŁANIA TOWARU I NIE MOŻE ŻĄDAĆ ICH ZWROTU OD SPRZEDAWCY. 6. W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAWCA ZWRACA KONSUMENTOWI TAKŻE PONIESIONE KOSZTY ODESŁANIA TOWARU W KWOCIE ODPOWIADAJĄCEJ NAJTAŃSZEJ OPCJI DOSTAWY DOSTĘPNEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM. 7. SPRZEDAWCA MOŻE WSTRZYMAĆ SIĘ ZE ZWROTEM PŁATNOŚCI OTRZYMANEJ OD KONSUMENTA DO MOMENTU OTRZYMANIA TOWARU Z POWROTEM LUB DOSTARCZENIA PRZEZ KONSUMENTA DOWODU JEGO ODESŁANIA – WYBÓR ZALEŻY OD TEGO, KTÓRE ZDARZENIE NASTĄPI WCZEŚNIEJ. 8. ZWROT PŁATNOŚCI NASTĄPI PRZY UŻYCIU TAKIEGO SAMEGO SPOSOBU ZAPŁATY, JAKIEGO UŻYŁ KONSUMENT. 9. KONSUMENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI TOWARU BĘDĄCEJ WYNIKIEM KORZYSTANIA Z NIEGO W SPOSÓB WYKRACZAJĄCY POZA KONIECZNY DO JEGO SPRAWDZENIA ORAZ PRZYMIERZENIA.
1. SPRZEDAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KONSUMENTA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE (RĘKOJMIA). 2. SPRZEDAWCA WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI Z TYTUŁU WAD FIZYCZNYCH I PRAWNYCH. 3. JEŻELI TOWAR MA WADĘ, KONSUMENT MOŻE ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O ŻĄDANIU OBNIŻENIA CENY ALBO ODSTĄPIENIU OD UMOWY, CHYBA ŻE SPRZEDAWCA NIEZWŁOCZNIE I BEZ NADMIERNYCH NIEDOGODNOŚCI DLA KONSUMENTA WYMIENI WADLIWY TOWAR NA WOLNY OD WAD ALBO WADĘ USUNIE. JEŻELI JEDNAK TOWAR BYŁ JUŻ WYMIENIONY LUB NAPRAWIANY PRZEZ SPRZEDAWCĘ ALBO SPRZEDAWCA NIE UCZYNIŁ ZADOŚĆ OBOWIĄZKOWI WYMIANY TOWARU NA WOLNY OD WAD LUB USUNIĘCIA WADY, NIE PRZYSŁUGUJE SPRZEDAWCY PRAWO DO WYMIANY RZECZY LUB USUNIĘCIA WADY. 4. JEŻELI TOWAR SPRZEDANY MA WADĘ, KONSUMENT MOŻE RÓWNIEŻ ŻĄDAĆ JEGO WYMIANY NA WOLNY OD WAD ALBO USUNIĘCIA WADY. 5. KONSUMENT, MOŻE ZAMIAST ZAPROPONOWANEGO PRZEZ SPRZEDAWCĘ USUNIĘCIA WADY ŻĄDAĆ WYMIANY TOWARU NA WOLNY OD WAD ALBO ZAMIAST WYMIANY ŻĄDAĆ USUNIĘCIA WADY, CHYBA ŻE DOPROWADZENIE TOWARU DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ W SPOSÓB WYBRANY PRZEZ KONSUMENTA JEST NIEMOŻLIWE ALBO WYMAGAŁOBY NADMIERNYCH KOSZTÓW W PORÓWNANIU ZE SPOSOBEM PROPONOWANYM PRZEZ SPRZEDAWCĘ, PRZY CZYM PRZY OCENIE NADMIERNOŚCI KOSZTÓW UWZGLĘDNIA SIĘ WARTOŚĆ TOWARU WOLNEGO OD WAD, RODZAJ I ZNACZENIE STWIERDZONEJ WADY, A TAKŻE BIERZE SIĘ POD UWAGĘ NIEDOGODNOŚCI, NA JAKIE NARAŻAŁBY KONSUMENTA INNY SPOSÓB ZASPOKOJENIA. OBNIŻONA CENA POWINNA POZOSTAWAĆ W TAKIEJ PROPORCJI DO USTALONEJ PIERWOTNIE CENY, W JAKIEJ WARTOŚĆ TOWARU Z WADĄ POZOSTAJE DO WARTOŚCI TOWARU BEZ WADY. 6. KONSUMENT NIE MOŻE ODSTĄPIĆ OD UMOWY, JEŻELI WADA JEST NIEISTOTNA. 7. ZAWIADOMIENIA O WADZIE NALEŻY DOKONAĆ NA PIŚMIE I WYSŁAĆ JE NA ADRES UL. CHORZOWSKA 7B, 40-101 KATOWICE. 8. TOWAR WADLIWY NALEŻY ODESŁAĆ NA ADRES UL. CHORZOWSKA 7B, 40-101 KATOWICE. 9. SPRZEDAWCA USTOSUNKUJE SIĘ DO ŻĄDANIA KONSUMENTA NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI. ODPOWIEDŹ JEST WYSYŁANA NA PODANY PRZEZ KONSUMENTA ADRES KORESPONDENCYJNY. 10. SPRZEDAWCA MOŻE ODMÓWIĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA ŻĄDANIU KONSUMENTA, JEŻELI DOPROWADZENIE DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ TOWARU WADLIWEGO W SPOSÓB WYBRANY PRZEZ KONSUMENTA JEST NIEMOŻLIWE ALBO W PORÓWNANIU Z DRUGIM MOŻLIWYM SPOSOBEM DOPROWADZENIA DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ WYMAGAŁOBY NADMIERNYCH KOSZTÓW. 11. KOSZTY WYMIANY LUB NAPRAWY PONOSI SPRZEDAWCA. 12. SPRZEDAWCA DOKONA ZWROTU ZAPŁACONEJ CENY TOWARU WRAZ Z PONIESIONYMI KOSZTAMI DOSTAWY TOWARU DO KONSUMENTA NA WSKAZANY PRZEZ KONSUMENTA NUMER KONTA BANKOWEGO LUB W INNY WSKAZANY PRZEZ KONSUMENTA SPOSÓB. 13. SPRZEDAWCA ODPOWIADA Z TYTUŁU RĘKOJMI, JEŻELI WADA FIZYCZNA ZOSTANIE STWIERDZONA PRZED UPŁYWEM DWÓCH LAT OD MOMENTU WYDANIA TOWARU KONSUMENTOWI, A W PRZYPADKU TOWARÓW UŻYWANYCH W TERMINIE JEDNEGO ROKU. 14. ROSZCZENIE KONSUMENTA O USUNIĘCIE WADY LUB WYMIANĘ TOWARU NA WOLNY OD WAD PRZEDAWNIA SIĘ Z UPŁYWEM ROKU, LICZĄC OD DNIA STWIERDZENIA WADY JEDNAK NIE WCZEŚNIEJ NIŻ PRZED UPŁYWEM DWÓCH LAT OD MOMENTU WYDANIA TOWARU KONSUMENTOWI, A W PRZYPADKU TOWARÓW UŻYWANYCH PRZED UPŁYWEM JEDNEGO ROKU. 15. W TERMINACH OKREŚLONYCH UST. 15 POWYŻEJ KONSUMENT MOŻE ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ALBO OBNIŻENIU CENY Z POWODU WADY FIZYCZNEJ TOWARU, A JEŻELI KONSUMENT ŻĄDAŁ WYMIANY TOWARU NA WOLNY OD WAD LUB USUNIĘCIA WADY, BIEG TERMINU DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ALBO OBNIŻENIU CENY ROZPOCZYNA SIĘ Z CHWILĄ BEZSKUTECZNEGO UPŁYWU TERMINU DO WYMIANY TOWARU LUB USUNIĘCIA WADY. 16. KLIENT POWINIEN POWIADOMIĆ SPRZEDAWCĘ O WSZYSTKICH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W FUNKCJONOWANIU SKLEPU INTERNETOWEGO ZA POŚREDNICTWEM ADRESU POCZTY INTERNETOWEJ KONTAKT@BAZARSECONDHAND.PL. 17. SPRZEDAWCA POWINIEN USTOSUNKOWAĆ SIĘ DO ZGŁASZANYCH UWAG DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO NIEZWŁOCZNIE, LECZ NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 7 DNI LICZĄC OD DATY OTRZYMANIA ZGŁOSZENIA.
1. SPRZEDAWCA MA PRAWO DO ZAMIESZCZANIA TREŚCI REKLAMOWYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO. 2. KONTO KLIENTA W SKLEPIE INTERNETOWYM MOŻE BYĆ W KAŻDEJ CHWILI USUNIĘTE BEZ PONOSZENIA Z TEGO TYTUŁU JAKICHKOLWIEK KOSZTÓW. 3. W KAŻDEJ CHWILI MOŻNA ZREZYGNOWAĆ Z NEWSLETTERA BEZ PONOSZENIA Z TEGO TYTUŁU JAKICHKOLWIEK KOSZTÓW. 4. DZIAŁALNOŚĆ SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ POSTANOWIENIA REGULAMINU PODLEGAJĄ W CAŁOŚCI PRAWU POLSKIEMU. 5. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W REGULAMINIE MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE W POLSCE. 6. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ REGULAMINU NIE MA NA CELU NARUSZANIA PRAW KONSUMENTÓW. NIE MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ W TEN SPOSÓB INTERPRETOWANE, GDYŻ W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI REGULAMINU Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM SPRZEDAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PODPORZĄDKOWANIA I STOSOWANIA TEGO PRAWA W MIEJSCE ZAKWESTIONOWANEGO POSTANOWIENIA REGULAMINU. 7. SPRZEDAWCA ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ CZASOWEGO ZAWIESZENIA DOSTĘPNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA KONSERWACJI, PRZEGLĄDU, NAPRAWY, WYMIANY SPRZĘTU LUB TEŻ W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ MODERNIZACJI LUB JEGO ROZBUDOWY. 8. REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.12.2016R. 9. REGULAMIN JEST UDOSTĘPNIONY NIEODPŁATNIE W FORMIE UMOŻLIWIAJĄCEJ ZAPOZNANIE SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ.

Zobacz też:

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.